Tenten

Productie van tenten

Posted on

Economisch en ecologisch bekeken. Laat het duidelijk zijn: ikzelf ben een tentenfabrikant.  Los daarvan heb ik een passie voor ethiek, ecologie en de bergen. De productie van tenten strook niet altijd met deze passies. En het moet gezegd – waarschijnlijk zou het net zo zijn met de productie van autobanden, tv’s, … en vele andere […]